Lista aktualności Lista aktualności

Akcja straży leśnej pod kryptonimem „Chojna 21”.

Informujemy o ogłoszeniu w dniach 17 – 24 grudnia 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Chojna akcji pod kryptonimem „Chojna 21”. Akcja ma głównie na celu przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskaniu drzewek iglastych, tzw. „choinek” oraz ich gałęzi „stroiszu”, a także kłusownictwu.

Straż leśna w porozumieniu z innymi służbami, a w szczególności z policją, będzie kontrolowała miejsca szczególnie narażone na ww. czyny zabronione, dotyczy to upraw leśnych oraz targowisk i innych miejsc, gdzie sprzedawane są świąteczne drzewka oraz stroisz.