Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje publiczne dotyczące Unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030r.

Do 5 kwietnia br. trwają konsultacje publiczne dotyczące Unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030.

Swoje zdanie można wyrazić w ankiecie znajdującej się poniżej:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets/public-consultation