Lista aktualności Lista aktualności

NA RATUNEK RYBOŁOWOM

Rybołów jest jednym z najrzadszych polskich ptaków szponiastych. Ochrona bierna okazała się niewystarczająca, a liczebność gatunku od wielu lat spada. W celu odwrócenia tego niekorzystnego trendu leśnicy i ornitolodzy z Komitetu Ochrony Orłów realizują projekt pn.: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”.

W ramach tego projektu na terenie Nadleśnictwa Chojna zrealizowano kolejne działania na rzecz ochrony rybołowów. Zamontowano już łącznie 7 sztucznych gniazd na słupach linii elektroenergetycznej. Ptaki będą mogły je zajmować wiosną po przylocie z zimowisk.

Mamy nadzieje, że nasze wspólne działania z ornitologami powstrzymają dalszy spadek liczebności tych ptaków i przyczynią się do zwiększenia ich populacji na terenie Nadleśnictwa Chojna.