Lista aktualności Lista aktualności

„Bezpieczny turysta”

Od pewnego czasu okoliczne lasy stały się miejscem urządzania rajdów głośnych motocykli, które niszczą nie tylko nawierzchnię dróg leśnych, rośliny chronione ale również płoszą ptactwo i zwierzynę leśną zwłaszcza w strefach ochronnych. Poruszający się z dużymi prędkościami użytkownicy owych motocykli stanowią również duże zagrożenie dla osób postronnych spędzających czas na terenach leśnych.

W związku z powyższym w dniu 2 czerwca 2019r. (niedziela) przeprowadzono na terenach leśnych dwóch nadleśnictw: Nadleśnictwa Chojna i Nadleśnictwa Mieszkowice, działania prewencyjne pod kryptonimem „Bezpieczny turysta”, której celem było nie tylko wyeliminowanie narastającego zjawiska niszczenia pokrywy gleby w tym roślinności chronionej, płoszenia zwierząt ale przede wszystkim troska o bezpieczeństwo i spokój spacerowiczów, miłośników przyrody i turystów.  Akcję przeprowadzili strażnicy leśni z nadleśnictw z terenu RDLP w Szczecinie wraz z policjantami.

Udając się do lasu pamiętaj, że jest to dom zwierząt i nie zakłócaj im spokoju, tak ważnego szczególnie teraz w okresie lęgowym i wychowywania potomstwa.