Lista aktualności Lista aktualności

Duże zagrożenie pożarowe w lasach

Informujemy o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach, które spowodowane jest brakiem opadów deszczu i panującą wysoką temperaturą powietrza. Obecnie wilgotność ściółki w lesie wynosi poniżej 10%, co jest porównywalne z wilgotnością kartki papieru.

Najbliższe prognozy pogody zachęcają do spacerów i wypoczynku w lesie, dlatego też z uwagi na duże zagrożenie pożarowe gorąco apelujemy o odpowiedzialne zachowanie się w lesie!

Przypominamy, że na terenie lasu jak i w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno:

- rozniecać ognia (poza miejscami wyznaczonymi do tego celu);

-  korzystać z otwartego płomienia;

- wypalać śmieci i pozostałości roślinnych.

W Nadleśnictwie Chojna prowadzony jest monitoring  z dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych Rynica i Piasecznik, koordynowany przez Punkt Alarmowo- Dyspozycyjny w siedzibie Nadleśnictwa. Służba Leśna pełni codzienne dyżury przeciwpożarowe,  pozostając w pełnej gotowości na wypadek powstania pożaru.

Pamiętajmy !!!

W razie zauważenia pożaru należy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub numer  Straży Pożarnej 998