Lista aktualności Lista aktualności

Mała retencja nizinna

Nadleśnictwo Chojna zakończyło zadania z projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

Projekt Nadleśnictwa był integralną częścią całości realizowanej przez Lasy Państwowe, który łączył działania dotyczące zwiększenia potencjalnych zdolności retencyjnych ekosystemów leśnych z ochroną przed odpływem wód powierzchniowych.

Prace terenowe zlokalizowano w leśnictwach: Widuchowa, Rynica, Łukowice i Lubiechów Dolny.

W ramach projektu zrealizowano 22 obiekty w wyniku, których powstały zbiorniki retencyjne, przepusty, zastawki piętrzące, progi i rowy. Wszystkie z nich odgrywają znaczną rolę w retencjonowaniu wody w lasach Nadleśnictwa Chojna. Poza spowolnieniem odpływu wody z terenów leśnych projekt ten spełnia również ważną funkcje przyrodniczą poprzez wzbogacenie warunków siedliskowych i  bioróżnorodności.