Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Chojna zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Konkursie Fotograficznym pn. „Leśne zakątki”.

 

Tematem przewodnim konkursu są najpiękniejsze zakątki leśne terenów Nadleśnictwa Chojna, ukazujące ich piękno, bogactwo i różnorodność.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

Kategoria I – ogół społeczeństwa, z wyłączeniem pracowników jednostek organizacyjnych PGL LP

Kategoria II – pracownicy jednostek organizacyjnych PGL LP.

Celem konkursu jest między innymi kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa poprzez podnoszenie wiedzy na temat przyrody na terenie Nadleśnictwa Chojna, propagowanie w społeczeństwie szacunku dla przyrody, potrzeby jej nieustannej ochrony oraz uświadomienie roli lasu w życiu człowieka oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej i inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii.

 

Fotografie na konkurs należy przesłać (dostarczyć) w terminie do dnia
27 sierpnia 2018r. do godz. 15:00 na adres Organizatora:

Nadleśnictwo Chojna

ul. Szczecińska 36,

74-500 Chojna.

Z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Leśne zakątki”

 

Szczegóły konkursu zawarte zostały w Regulaminie Konkursu Fotograficznego „Leśne zakątki”.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Klauzula informacyjna

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie