Lista aktualności Lista aktualności

Nowa ścieżka rekreacyjna

Powstaje nowa ścieżka rekreacyjna na terenie Nadleśnictwa Chojna.

W związku z dużym zainteresowaniem turystyką rowerową, bieganiem i nordic walking oraz  w reakcji na zapotrzebowanie ze strony społeczeństwa nadleśnictwo udostępnia do celów rekreacyjnych trasę, którą będzie pętla zaczynająca i kończąca się na terenach bezpośrednio przylegających do miasta i do lasu (poradzieckie lotnisko w Chojnie). Stowarzyszenie Bike Team Chojna wyraziło chęć uporządkowania z gałęzi i krzewów dróg leśnych stanowiących ścieżkę rekreacyjną. Z uwagi na położenie ścieżka ma ogromne szanse cieszenia się popularnością, ma przebiegać przez bardzo rozmaite gatunkowo i pagórkowato ukształtowane drzewostany nadleśnictwa.