Lista aktualności Lista aktualności

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego pn. „Leśne zakątki”

 

 

W terminie do dnia 27.08.2018r. do godz. 15:00 wpłynęła następująca ilość prac konkursowych:

Kategoria I – ogół społeczeństwa – 2 prace konkursowe

Kategoria II – pracownicy jednostek organizacyjnych PGL LP – 4 prace konkursowe

 

W dniu 28 sierpnia 2018r. Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Sylwan Barcz – Nadleśniczy

  2. Cezary Florek – Z-ca Nadleśniczego

  3. Cezary Kujawski – Sekretarz

dokonała oceny złożonych prac konkursowych:

 

Kategoria I

1 miejsce zdjęcie pt. „Wstaje nowy dzień” autor Magdalena Kałuża

 

Kategoria II

Nie przyznano miejsc 1,2 i 3.

Wyróżniono dwie prace konkursowe:

zdjęcie pt. „Czekając na mamę” autor Patryk Konieczny

zdjęcie pt. „ Wschód” autor Hubert Chwaliński

 

Nadleśnictwo Chojna dziękuje uczestnikom oraz zaprasza wszystkich do udziału w kolejnych konkursach.