Lista aktualności Lista aktualności

Ważna Informacja

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r., poz. 433 ze zm), informujemy, że stosując się do otrzymywanych zaleceń Nadleśnictwo Chojna z dniem 17.03.2020r. przechodzi na zdalny tryb pracy z wyjątkiem rotacyjnej pracy osób w poszczególnych działach, niezbędnych dla zachowania ciągłości działania jednostki. Prosimy w związku z tym o ograniczenie kontaktu osobistego i zachęcamy do załatwienia spraw w formie telefonicznej lub elektronicznej. W przypadkach wymagających osobistego kontaktu uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia konieczności oraz terminu spotkania z pracownikiem Nadleśnictwa.

Biuro Nadleśnictwa Chojna: tel.  +48 91 414 10 77  email: chojna@szczecin.lasy.gov.pl

Kasa Nadleśnictwa Chojna dla wpłat gotówkowych jest nieczynna do odwołania,
w wyjątkowych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny i ustalenie konieczności lub terminu pojawienia się osobiście.

Wszelkie pilne i terminowe wpłaty prosimy przekazywać na konto Nadleśnictwa Chojna   nr: 19 1020 4812 0000 0802 0037 6764

 

Uprzejmie prosimy również uzgadniać każdą ewentualną potrzebę zakupu detalicznego drewna z leśnictw z odpowiednimi terytorialnie leśniczymi, w pierwszej kolejności telefonicznie lub mailowo, w celu ustalenia ilości, dostępności surowca i dalszych szczegółów dotyczących sprzedaży.

 

Numery telefonów oraz adresy e-mail pracowników znajdują się na stronach:

https://chojna.szczecin.lasy.gov.pl/nadlesnictwo
https://chojna.szczecin.lasy.gov.pl/lesnictwa

Z powyższych powodów informujemy również, że wszelkie imprezy masowe, zajęcia edukacyjne i tym podobne wydarzenia z udziałem osób z zewnątrz, organizowane przez Nadleśnictwo Chojna zostają odwołane.