Leśnictwa Leśnictwa

Kamienny Jaz

Jan Sokólski
91 414779; kom. 697 855 020

Trzeszcze

 

Podleśniczy:

Michał Jułkowski

tel. 604 575 060

Chojna

Wiesław Gaik Krzysztof Perepeczko
91 4141069; kom. 604 576 117; 606 146 359

Chojna

 

Podleśniczy:

Krzysztof Perepeczko

tel. 606 146 359

Grabowo

Tomasz Chromik
kom. 604 576 403

Krajnik Dl.

 

Podleśniczy:

Wiesław Woynowski

tel. 609 810 166

Łukowice

Marcin Pietrzak
91 4142448; kom. 697 855 057

Stoki

 

Podleśniczy:

Marek Surmacz

tel. 607 856 063

Krzywina

Bartłomiej Charęza
kom. 604 580 184

Krzywinek

 

Podleśniczy:

Krzysztof Bazan

tel. 607 858 441

Widuchowa

Jarosław Rożniata
91 4167463; kom. 885 280 660

Widuchowa

 

Podleśniczy:

Tomasz Zawadzki

tel. 697 341 492

Lisie Pole

Hubert Chwaliński
91 4147031; kom. 604 575 579

Lisie Pole

 

Podleśniczy:

Wojciech Przerada

tel. 697 855 013

Rynica

Sebastian Kałuża
91 4167591; kom. 604 576 095

 

Rynica

 

Podleśniczy:

Konrad Kusiak

tel. 739 299 118

Piasecznik

Magda Barcz
91 4143390; kom. 604 582 649

Kuropatniki

 

Podleśniczy:

Łukasz Frączak

tel. 607 855 824

Piasek

Sebastian Jendraszczyk
kom. 604 575 405

Wrzos

 

Podleśniczy:

Roman Wesołkowski

tel. 609 810 196

Lubiechów Dln

Patryk Konieczny
kom. 604 569 271

Lubiechów Dl.

 

Podleśniczy:

Danuta Prucnal

tel. 697 855 008

Bielinek

Piotr Głowniak
91 4144751; kom. 693 719 863

Bielinek

 

Podleśniczy:

Remigiusz Nowaczyk

tel. 604 570 948