Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Chojna
Nadleśnictwo Chojna
91 414 10 77
91 414 10 86

74-500 Chojna

ul. Szczecińska 36

Nadleśniczy
Sylwan Barcz
91 414 10 77
Zastępca Nadleśniczego
Cezary Florek
91 414 10 77
Główny Księgowy
Anna Napiórkowska
91 414 10 77
Inżynier Nadzoru
Włodzimierz Nosal
91 431 73 97
Inżynier Nadzoru
Tomasz Bresiński
91 431 73 97

Stanowisko ds. Pracowniczych

Justyna Pośniak
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 91 431 73 96

Sekretarz

Cezary Kujawski
Sekretarz
Tel.: 91 431 73 90

Administrator Systemu Informatycznego

Jakub Paszkowiak
Administrator SILP
Tel.: 91 431 73 88

Posterunek Straży Leśnej

Czesław Jesiołowski
St. Strażnik Leśny
Tel.: 91 431 73 95
Waldemar Jakubiszyn
Strażnik Leśny
Tel.: 91 431 73 95

Dział Gospodarki Leśnej

Ewa Wysocka
Hodowla lasu, nasiennictwo i szkółka
Tel.: 91 431 73 88
Barbara Sokólska
Urządzanie lasu i stan posiadania
Tel.: 91 431 73 87
Tadeusz Ostrowski
Sprzedaż drewna
Tel.: 91 431 73 93
Anna Olejnik
Ochrona lasu i gospodarka łowiecka, Gospodarka łąkowo-rolna
Tel.: 91 431 73 88
Paweł Zioło
Pozyskanie drewna
Tel.: 91 431 73 93
Agnieszka Kujawska
Zamówienia publiczne, Rzecznik prasowy
Tel.: 91 431 73 97
Katarzyna Chwalińska
Ochrona przeciwpożarowa, Ochrona przyrody, Edukacja i turystyka
Tel.: 91 431 73 89

Dział Finansowo - Księgowy

Jolanta Rembacz
St. Księgowa
Tel.: 91 431 73 91
Ewa Kołodziej
St. Księgowa, sprzedaż drewna
Tel.: 91 431 73 93
Halina Jesionek
Księgowa
Tel.: 91 431 73 94
Agnieszka Grejman
Księgowa
Tel.: 91 431 73 94
Julianna Borowiec-Frost
Księgowa
Tel.: 91 431 73 93
Edyta Sawicka
Księgowa
Tel.: 91 431 73 94

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Dorota Drzyzga
Sekretarka
Tel.: 91 414 10 77
Marian Flajszer
Budownictwo i remonty
Tel.: 91 431 73 89
Agnieszka Paszkowiak
Starszy Referent
Tel.: 91 431 73 89
Marta Madera
Starszy Referent
Tel.: 91 431 73 89