Lista aktualności Lista aktualności

RYBOŁOWY W NADLEŚNICTWIE CHOJNA – WIELKI SUKCES DZIAŁAŃ LEŚNIKÓW I ORNITOLOGÓW

Minęło  zaledwie półtora miesiąca od montażu nowych sztucznych gniazd na słupach linii elektroenergetycznej a Rybołowy już są !!!

27 kwietnia 2021 r. w ramach prowadzonego monitoringu ornitologicznego, Pan Marcin Kaczmarek leśnik i  opiekun gniazd rybołowów, potwierdził zasiedlenie przez parę rybołowów jednej z kilku platform, zamontowanych na terenie Nadleśnictwa Chojna.

Jest to niewątpliwie wielki sukces, ponieważ jest to pierwsze takie stanowisko w tym rejonie, położone na Obszarze NATURA 2000 Dolina Dolnej Odry.

Mamy nadzieję, że nowe miejsce lęgowe na stałe wpisze się w krajobraz Nadleśnictwa Chojna, a ptaki rokrocznie będą powracały do nas z Afryki. Rybołów jest niezwykle rzadkim i pięknym ptakiem, a jeszcze kilka lat temu w całym naszym kraju było zaledwie 30 stanowisk lęgowych!

Zakładanie sztucznych gniazd dla rybołowów jest jednym z działań projektu realizowanego wspólnie przez leśników i ornitologów, pn.: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie  internetowej http://www.rybolowy.pl/ oraz na Facebooku na profilu Rybołowy Online.