Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA DUŻE ZAGROŻENIE POŻAROWE !!!

 

Informujemy o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach!

 

O tej porze roku nierozwinięta jeszcze roślinność, suche trawy, resztki listowia
i chrustu oraz utrzymujący się brak opadów deszczu stwarzają warunki sprzyjające powstawaniu pożarów i znacznie utrudniają prowadzenie akcji gaśniczej.

Od kilku dni w lasach utrzymuje się najwyższy 3 stopień zagrożenia pożarowego.

 

Obecna sytuacja epidemiologiczna oraz słoneczna, wiosenna pogoda skłaniają do aktywnego wypoczynku w lesie, dlatego apelujemy o odpowiedzialne zachowanie się w lesie!

Przestrzegajmy zaleceń, które mają ochronić nasze zdrowie, ale także chrońmy przyrodę!

W chojeńskich lasach w tym tygodniu odnotowano jeden z większych  pożarów
w przeciągu ostatnich lat, do którego doszło w wyniku zaniedbania ludzkiego czyli zaprószenia ognia.

Przypominamy, że na terenie lasu jak i w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno:

- rozniecać ognia (poza miejscami wyznaczonymi do tego celu);

-  korzystać z otwartego płomienia;

- wypalać śmieci i pozostałości roślinnych.

 

W razie zauważenia pożaru należy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub numer  Straży Pożarnej 998

Pamiętajmy, że Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów lasów, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i zdrowia ludzi w innym miejscu. Bądźmy ostrożni!