Lista aktualności Lista aktualności

Zakaz wstępu do lasu w związku z ASF

Już w lutym 2014 r. Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził występowanie w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF). Od tamtego czasu wirus ten zwiększa zasięg występowania. W dniu 14 czerwca 2021 r Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie wprowadzające określone formy prewencji przed dalszą jego ekspansją - w tym zakaz wstępu do lasu na obszarze występowania ASF (rozporządzenie znajduje się w materiałach do pobrania).

W związku z występującym na naszym terenie zagrożeniem ze strony ASF przekazujemy przydatne informacje w zakresie przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się tej groźnej  choroby. Przypominamy, że dotyczy ona wyłącznie świń i dzików.

Dziki są ważnym elementem leśnego ekosystemu. Ryjąc ściółkę leśną i glebę mieszając je nawzajem oraz spulchniają. Żywią się owadami, larwami szkodników leśnych, często zjadają również drobne zwierzęta i padlinę. Tym samym wpływają pozytywnie na stan sanitarny lasu, a zjadając pędraki oraz gryzonie chronią las przed pojawieniem się ich masowych lęgów.

 Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną chorobą wirusową, która występuje wyłącznie u świń i dzików. W krajach afrykańskich - na południe od Sahary, choroba ta pojawiła się około 100 lat temu i występuje sporadycznie do dzisiaj.

Jaki jest przebieg i objawy kliniczne ASF u dzików?

U dzików europejskich infekcja prowadzi do bardzo ciężkich, ale nieswoistych objawów ogólnych, jak gorączka, osowienie, utrata apetytu, zaburzenia w poruszaniu się i problemy w oddychaniu. Wystąpić mogą również krwawienia (z nosa, krwawa biegunka, krwawienia skóry). Chore zwierzęta wykazują między innymi ograniczony odruch ucieczki lub inne objawy, jak niechęć do poruszania się i utrata orientacji. Choroba dotyczy wszystkich grup wiekowych i obu płci dzików w równym stopniu i w większości przypadków prowadzi do padnięć zwierząt w okresie 7 - 10 dni po zakażeniu.

Jak choroba jest przenoszona?

Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio przez zanieczyszczone przedmioty. W niekorzystnych okolicznościach, do wprowadzenia wirusa na teren naszego kraju, może wystarczyć porzucona kanapka z wędliną sporządzona z mięsa chorego dzika lub świni. Szczególnie niebezpieczna w aspekcie przenoszenia zarazy jest krew dzików. Najmniejsza ilość krwi wystarczy do zakażenia wrażliwych dzików lub świń.

Jak choroba jest zwalczana?

Niestety nie ma szczepionki przeciw afrykańskiemu pomorowi świń, dlatego w zwalczaniu ASF wśród dzików najważniejsze jest zachowanie środków ostrożności i regulacja ich populacji.

Co robić?

W związku z zagrożeniem ASF należy pamiętać, że w lesie:

  1. nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  2. należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  3. nie należy spuszczać psów ze smyczy.

Ścisłe przestrzeganie niniejszych zasad minimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

 

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Pojęcie "padłe dziki" oznacza zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby oraz:

  1. powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
  2. zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).

 

Przydatnym narzędziem do zgłaszania znalezionych padłych dzików jest aplikacja  ZIPOD. W celu skorzystania z aplikacji należy uruchomić ją na telefonie z systemem Android lub iOS otwierając przeglądarkę oraz wpisując następujący adres: https://www.wetgiw.gov.pl/zipod lub przez: wetgiw.gov.pl/zipod. Na ekranie telefonu wyświetli się aplikacja ZIPOD, oraz pytanie do użytkownika o pozwolenie na dostęp do aparatu, galerii oraz włączenia „lokalizacji”. Powyższe warunki są konieczne do prawidłowego działania aplikacji, ponieważ ideą systemu jest przesyłanie do serwera centralnego informacji o lokalizacji dzika oraz jego zdjęcia. Aplikacja może pracować także w trybie offline, a dane zapisane w aplikacji zostaną przesłane bezpośrednio w momencie uzyskania dostępu do Internetu.

    

Należy pamiętać, że osoba, która:

  1. miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
  2. znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie wprowadzające zakaz wstępu do lasu na obszarze występowania ASF – w tym na całym obszarze Nadleśnictwa Chojna.

Aktualny zasięg obszaru objętego zakazem widoczny jest na mapie Głównego Inspektoratu Weterynarii. Zakaz obowiązuje do dnia zmiany zarządzenia lub jego odwołania.

Okresowy zakaz wstępu do lasu na 14.06.2022 r.

Poniżej znajdują się przydatne linki:

Mapa Głównego Inspektoratu Weterynarii:

Mapa Banku Danych o Lasach:

Więcej informacji na temat choroby i jej zwalczania