Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajdują się:

- specjalne obszary ochrony siedlisk mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej OZW (SOO)

  • Dolna Odra PLH320037
  • Wzgórza Krzymowskie PLH320054
  • Wzgórza Moryńskie PLH320055

- obszary specjalne ochrony ptaków (OSO)

  • Dolina Dolnej Odry PLB320003
  • Ostoja Cedyńska PLB320017
  • Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015