Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Z dniem 15 marca 2019 roku zgodnie z Decyzją nr 7/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna na terenie naszej jednostki rozpoczęła się akcja bezpośrednia w ochronie przeciwpożarowej lasu.

Nadleśnictwo Chojna zaliczone jest do II Kategorii Zagrożenia Pożarowego.

W okresie zagrożenia dyżury przeciwpożarowe rozpoczynają się o godz. 9:00 w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym w siedzibie Nadleśnictwa. Tereny leśne obserwujemy z dwóch dostrzegalni zlokalizowanych w Leśnictwach Widuchowa i Piasecznik. W czasie trwania akcji w pełnej gotowości do wyjazdu w teren pozostaje samochód patrolowo-gaśniczy. Tak zorganizowana akcja przeciwpożarowa pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń i pożarów.


Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Chojna

ul. Szczecińska 36, 74-500 Chojna

  tel. +48 607 855 918

Aktualne zagrożenie pożarowe