Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Z dniem 12 marca 2021 roku zgodnie z Decyzją nr 5/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna rozpoczęła się akcja bezpośrednia w ochronie przeciwpożarowej lasu, która polega na szczegółowym monitoringu zagrożenia pożarowego w lasach i na obszarach bezpośrednio do nich przylegających. W czasie akcji podejmowane są skuteczne działania mające na celu skuteczne zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów. Okres specjalistycznego monitoringu pożarowego potrwa do przełomu września i października.

Nadleśnictwo Chojna zaliczone jest do II Kategorii Zagrożenia Pożarowego. Położone jest w strefie prognostycznej o numerze 10_B.

W okresie zagrożenia  pracownicy Nadleśnictwa pełnią codzienne dyżury przeciwpożarowe. W Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym - w siedzibie Nadleśnictwa, o godz. 9.00 uruchamiany jest monitoring przeciwpożarowy. Tereny leśne obserwujemy za pomocą specjalistycznych kamer, zamontowanych na dwóch dostrzegalniach przeciwpożarowych, zlokalizowanych w Leśnictwach Widuchowa i Piasecznik.

W czasie trwania akcji w pełnej gotowości do wyjazdu w teren są Służby Leśne oraz samochód patrolowo-gaśniczy.

Tak zorganizowana akcja przeciwpożarowa pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń i pożarów.


Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Chojna

ul. Szczecińska 36, 74-500 Chojna 

          tel. +48 607 855 918

 

W razie zauważenia pożaru należy dzwonić na numer alarmowy 112 lub numer  Straży Pożarnej 998

 

Aktualna prognoza zagrożenia pożarowego znajduje się pod poniższym linkiem:

 

Aktualne zagrożenie pożarowe