Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Na terenie naszego nadleśnictwa dominują siedliska lasowe, które stanowią 62,51% powierzchni. Średni wiek drzewostanów wynosi 63 lata, przeciętna zasobność określona została na poziomie 315 m3/ha, a spodziewany bieżący roczny przyrost drzewostanów z 1 ha to 8 m3.

 

Głównym  gatunkiem  tworzącym  drzewostany w Nadleśnictwie Chojna  jest sosna,  która zajmuje  69,68%  powierzchni  leśnej. Większe znaczenie gospodarcze mają także buk, dąb i olsza.

Drzewostany Nadleśnictwa (procentowy udział w powierzchni nadleśnictwa)

 • Iglaste – 73,99 %
 • Liściaste – 26,01 %

  Udział siedlisk leśnych

 • 62,5 % - siedliska lasowe (LMśw, LMw, LMb, Lśw, Lw)
 • 32,4 % - siedliska borowe (Bśw, BMśw, BMb, BMw,)
 •   3,5 % - olsy (Ol)
 •   1,3 % - olsy jesionowe (OlJ)
 • 0,3 % - lasy łęgowe (LŁ)

  Udział gatunków lasotwórczych

 • 69,7 % – sosna
 • 9,1 % - dąb
 • 7,9 % - buk
 • 5,5 % - olsza
 • 1,9 % - modrzew
 • 1,8 % - świerk
 • 1,7 % - brzoza
 • 0,7 % - daglezja
 • 0,6 % - akacja
 • 0,5 % - jesion
 • 0,6 % - pozostałe