Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacji leśnej Nadleśnictwa Chojna

Na terenie Nadleśnictwa Chojna funkcjonują następujące obiekty wykorzystywane w edukacji leśnej społeczeństwa:

 

Ścieżka edukacyjna w rezerwacie przyrody „Bielinek"

Trasa ścieżki uwzględnia następujące elementy:

-        walory przyrodniczo

-        ochrona najcenniejszych wartości rezerwatu,

-        wrażliwość zbiorowisk roślinnych na antropopresję

-        istniejącą sieć dróg leśnych oraz dostępność terenu

Ze względu na zróżnicowanie warunków krajobrazowych i przyrodniczych, jak również ukształtowanie terenu, trasę ścieżki podzielono na trzy części:

1)    część I – o długości 385 m. Odcinek ten oprócz charakteryzujących go wartości przyrodniczych, odznacza się przede wszystkim walorami krajobrazowymi. Około 50 – metrowa różnica wzniesienia, liczne zbocza  i skarpy oraz szeroka panorama doliny Odry ze szczytu wzniesienia to elementy tych walorów. Mamy możliwość zapoznania się z interesującymi florystycznie zespołami buczyny pomorskiej z 70 – 90 letnimi bukami, ciepłej dąbrowy ze 150– letnimi dębami na skarpie oraz roślinnością kserotermiczną gruntów przyległych do rezerwatu.

2)    część II – o długości 4 125 m. Odcinek ten jest typowo przyrodniczy, nie pozbawiony również elementów krajobrazowych. Biegnie drogami leśnymi przez zróżnicowaną pod względem  składu gatunkowego i wieku buczynę, z licznymi egzemplarzami pomnikowych buków i dębów. Prezentuje całą różnorodność runa oraz drzewostanów łącznie z najcenniejszym dla rezerwatu dębem omszonym.

 

3)    część III – o długości  2 480 m, to również odcinek przyrodniczo – krajobrazowy. Przebieg trasy pozwala na zapoznanie się z roślinnością drzewostanów dębowo – jesionowych, sosnowych, bukowych i akacjowych.

Aby podnieść walory przyrodnicze prezentowanej ścieżki wykonano odpowiednie zagospodarowanie turystyczne i edukacyjne. Na trasie ścieżki znajdują się dwa punkty widokowe z zadaszeniem i ławkami oraz  tablice informacyjno–edukacyjne opisujące wartości przyrodnicze rezerwatu, istniejące wąwozy, doliny i kotliny. 

    

Szkółka leśna

Cennym elementem edukacji leśnej gdzie przeprowadzane są bardzo ciekawe lekcje zarówno dla dzieci z przedszkoli jak i młodzieży szkolnej jest szkółka leśna, położona w Leśnictwie Lisie Pole.
 

Szkółka o powierzchni 650 ar powstała w 1974 roku. Podzielona jest na kulisy będące naturalnym pasem ochronnym zabezpieczającym przed wysuszającym działaniem wiatrów o kierunku północno – zachodnim w okresie wiosenno – letnim. Zadrzewienia w szkółce tworzą osłonę która pozwala na wytworzenie odpowiedniego mikroklimatu. Wpływa to na osłabienie i zmniejszenie szkód przymrozkowych oraz ogranicza operowanie promieni słonecznych latem.

Na szkółce produkowany jest pełen wachlarz sadzonek potrzebnych nadleśnictwu do odnowień i zalesień. Ilość  uzależniona jest od zapotrzebowania na materiał sadzeniowy w poszczególnych latach . Sadzonki na szkółce są jedno-, dwu,  lub trzyletnie.

Właśnie w tym miejscu przeprowadzane są zajęcia terenowe pt. „Od nasionka do sadzonki". Pokazywanie praktyczne dzieciom i młodzieży pełnego cyklu produkcyjnego sadzonki jest bardzo wartościowym przykładem edukacji leśnej. 

Świetlica Nadleśnictwa

Organizowane są konkursy oraz  wystawy prac konkursowych. Na wyposażeniu znajduje się projektor multimedialny oraz tablice tematyczne związane m.in. z gatunkami drzew i zwierząt.