Wydawca treści Wydawca treści

położenie nadleśnictwa

     Nadleśnictwo Chojna położone jest w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w granicach powiatu Gryfińskiego. Kompleksy leśne położone są na terenach gmin: Miasto Chojna, Chojna, Widuchowa, Cedynia i Trzcińsko - Zdrój.

     Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo wynosi  20 898,31 ha, z czego lasy zajmują 19 533,21 ha. Zachodnią granicę Nadleśnictwa stanowi granica państwa z Niemcami na rzece Odrze. Od północy Nadleśnictwo Chojna graniczy z Nadleśnictwem Gryfino, od wschodu z Nadleśnictwem Myślibórz, a od południa z Nadleśnictwem Mieszkowice. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Chojnie przy ulicy Szczecińskiej.

     Nadleśnictwo jest nadleśnictwem trzyobrębowym, podzielonym na 12 leśnictw:

Obręb Chojna – leśnictwa: Kamienny Jaz, Chojna, Grabowo, Łukowice;

Obręb Krzywina- leśnictwa: Krzywina, Widuchowa, Lisie Pole, Rynica;

Obręb Piesek – leśnictwa: Piasecznik, Piasek, Lubiechów Dolny, Bielinek.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 468,91 km².


fot. Jakub Paszkowiak