Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Chojna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  z dnia 12 listopada 2019 roku.

Sprzedaż drewna dla klientów prowadzących działalność gospodarczą związaną z przerobem surowca drzewnego odbywa się poprzez Portal Leśno-Drzewny www.zilp.lasy.gov.pl/drewno , w którym to Portalu ( po wcześniejszym zarejestrowaniu się ) przedsiębiorcy składają swoje oferty zakupu.

Ponadto Nadleśnictwo Chojna organizuje Aukcje internetowe na surowiec drzewny na e-drewno www.e-drewno.pl , w których to aukcjach mogą brać udział przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne.

Sprzedaż detaliczna surowca drzewnego (PBK i PKS) prowadzona jest  w kancelariach leśnictw podległych Nadleśnictwu Chojna ( surowiec S4, M2, S3, S2- małe ilości) w oparciu o aktualny cennik detaliczny dostępny na stronie internetowej jak i w kancelarii leśnictwa i Tablicy Ogłoszeń  przed siedzibami leśnictw.

Organizacją pozyskania drewna tzw. samowyrobem  (PBK) oraz jego sprzedażą  zajmują się leśniczowie w leśnictwach.

Sprzedaż detaliczna surowca wielkowymiarowego prowadzona jest w siedzibie Nadleśnictwa Chojna, po uprzednim skontrolowaniu klasyfikacji surowca i adnotacji o zgodności jakościowo -wymiarowej na dokumencie (lista magazynowa) przez upoważnionych pracowników Nadleśnictwa.  Sprzedaż detaliczna odbywa się wyłącznie na podstawie zapłaty za drewno przed wydaniem go z lasu.

Klasyfikacja i pomiar jest zgodny z Polskimi Normami , Ramowymi warunkami technicznymi , oraz aktualnymi Zarządzeniami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym – Lasy Państwowe.


Sprzedaż sadzonek

 

DO POBRANIA: