Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 4 użytki ekologiczne zajmujące powierzchnię 44,26 ha

Czaple Bagno

Bagno, stanowisko rosiczki okrągłolistnej

Torfowisko mszarne  

Torfowisko wysokie