Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie

Użytkowanie lasu

     Jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się uzyskiwaniem z lasu różnorodnych płodów leśnych i surowców.
Dzielimy je na użytkowanie:

 • główne - odnoszące się do pobierania z lasu głównego użytku leśnego, czyli drewna

 • uboczne - obejmujące pozyskanie choinek, grzybów, jagód, ziół itp. płodów i zasobów leśnych.

  Etat na 10 lat w zakresie Pozyskania drewna

   
 • Rębnia I – pow. manipulacyjna – 289,06 ha
 • Rębnia II, III, IV, V - pow. manipulacyjna – 2 995,10 ha
 • Razem rębne – grubizna – 556 175 m3
 • Razem rębne - pow. manipulacyjna – 3284,16 ha
 • CP-P – pow. manipulacyjna – 169,97 ha
 • Trzebieże – pow. manipulacyjna – 12 782,03 ha
 • Razem przedrębne – grubizna – 590 000 m3
 • Razem przedrębne – pow. manipulacyjna 12 952,00 ha

 

 

fot. Jakub Paszkowiak