Ankieta ewaluacyjna w ramach Programu „Zanocuj w lesie”

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie ewaluacyjnej, która dotyczy Programu „Zanocuj w lesie”. Mogą w niej wziąć udział wszystkie osoby korzystające turystycznie i rekreacyjnie z lasów

Ankieta "Zanocuj w lesie" - użytkownicy (ewaluacja.eu)


Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Chojna

Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Chojna

Serdecznie witamy wszystkich miłośników bushcraftu i survivalu w chojeńskich lasach. Nadleśnictwo Chojna wyznaczyło dla Was dwa specjalne obszary w ramach Programu „Zanocuj w lesie” o łącznej powierzchni ok. 1500 ha: Obszar I Kamienny Jaz i Obszar II Chojna

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszarów (dostępny w załączniku na dole strony)
  2. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  3. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://chojna.szczecin.lasy.gov.pl/zasady-zachowania-sie-w-lesie
  4. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu! 

      Prace z zakresu gospodarki leśnej w maju 2021 roku w obszarach objętych Programem „Zanocuj w lesie” będą się odbywały:

  • Obszar I Kamienny Jaz  - w pododdziałach: 8j, 13a, 17a, 48h, 50ax;
  • Obszar II Chojna – w pododdziale 226h.
  1. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  2. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie lub Biuletynie Informacji Publicznej (bip.chojna.pl w zakładce Informacje/Obwieszczenia).

Na obszar, na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

  1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres chojna@szczecin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Barbara Sokólska barbara.sokolska@szczecin.lasy.gov.pl; 604 578 758.

 Nadleśnictwo Chojna przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.