Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Chojna

Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Chojna

Serdecznie witamy wszystkich miłośników bushcraftu i survivalu w chojeńskich lasach. Nadleśnictwo Chojna wyznaczyło dla Was dwa specjalne obszary w ramach Programu „Zanocuj w lesie” o łącznej powierzchni ok. 1500 ha: Obszar I Kamienny Jaz i Obszar II Chojna.

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszarów (link do regulaminu).
 2. Informacją, że na terenie wskazanych obszarów nie ma wyznaczonych miejsc do rozpalania ognisk.
 3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  

Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem

 1. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://chojna.szczecin.lasy.gov.pl/zasady-zachowania-sie-w-lesie
 2. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu! 

      Prace z zakresu gospodarki leśnej w październiku 2021 roku w obszarach objętych Programem „Zanocuj w lesie” będą się odbywały:

 • Obszar I Kamienny Jaz  - w pododdziałach: 23b, 33a, 33b; 46g, 17d, 37g oraz w całych oddziałach: 43 i 45
 • Obszar II Chojna – w pododdziale 206a, 236a, 239b, 243a, 243c, 244b.
 1. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków – dotychczas żadne szlaki na omawianych obszarach nie zostały wytyczone.
 2. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. Informację o terminach polowań zbiorowych można uzyskać od Koła Łowieckiego Jeleń pisząc na wskazane adresy: romeksurmacz@op.pl rsurmacz10@gmail.com  
 3. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (link do formularza) oraz przesłanie go na adres barbara.sokolska@szczecin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Barbara Sokólska barbara.sokolska@szczecin.lasy.gov.pl; 604 578 758.

Nadleśnictwo Chojna przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 


Ankieta ewaluacyjna w ramach Programu „Zanocuj w lesie”

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie ewaluacyjnej, która dotyczy Programu „Zanocuj w lesie”. Mogą w niej wziąć udział wszystkie osoby korzystające turystycznie i rekreacyjnie z lasów

Ankieta "Zanocuj w lesie" - użytkownicy (ewaluacja.eu)