Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Cedyński Park Krajobrazowy obejmuje teren nadleśnictwa o powierzchni ponad 9 tys. ha o dużej koncentracji walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i estetycznych. Park ma charakter leśno-rolniczy z dominacją lasów, w dolinie Odry użytków zielonych i terenów zalewowych. Walorami ponadlokalnymi są: rzeźba terenu oraz występujące tu zbiorowiska roślinne, a także rzadkie i ginące gatunki roślin i zwierząt.